Salón de Actos da Casa da Cultura de Verín

espacios formales

Salón de Actos da Casa da Cultura de Verín

ENDEREZO (DIRECCIÓN / ADDRESS)
RÚA IRMÁNS LA SALLE S/N, CP: 32600, VERÍN

TIPO DE ESTABLECEMENTO (TIPO DE ESTABLECIMIENTO/
FACILITY CATEGORY)
CENTRO CULTURAL

CONCELLO (AYUNTAMIENTO / CITY HALL)
CONCELLO DE VERÍN

CONTACTO (CONTACTO / CONTACT):
XOSÉ ANTÓN GONZÁLEZ

CORREO DE CONTACTO (CORREO DE CONTACTO / CONTACT EMAIL):
CULTURA@VERIN.GAL

TELÉFONO (TELÉFONO / TELEPHONE):
+34 988 410 334

PÁXINA WEB (PÁGINA WEB / WEBSITE):
WWW.VERIN.GAL