A Fábrica da Luz

espazos senlleiros

A Fábrica da Luz

ENDEREZO (DIRECCIÓN / ADDRESS)
LUGAR A FÁBRICA DA LUZ S/N, CP: 32741, BARXACOVA

TIPO DE ESTABLECEMENTO (TIPO DE ESTABLECIMIENTO/
FACILITY CATEGORY)
RECURSO PATRIMONIAL

CONCELLO (AYUNTAMIENTO / CITY HALL)
CONCELLO DE PARADA DE SIL

CONTACTO (CONTACTO / CONTACT):
ÓSCAR GONZÁLEZ CONDE

CORREO DE CONTACTO (CORREO DE CONTACTO / CONTACT EMAIL):
INFO@AFABRICADALUZ.COM

TELÉFONO (TELÉFONO / TELEPHONE):
+34 988 984 990 – 679 060 509

PÁXINA WEB (PÁGINA WEB / WEBSITE):
WWW.AFABRICADALUZ.COM