Hotel Princess

espazos acolledores

Hotel Princess

ENDEREZO (DIRECCIÓN / ADDRESS)
AV. HABANA 45, CP: 32003, OURENSE

TIPO DE ESTABLECEMENTO (TIPO DE ESTABLECIMIENTO/
FACILITY CATEGORY)
HOTEL

CONCELLO (AYUNTAMIENTO / CITY HALL)
CONCELLO DE OURENSE

CONTACTO (CONTACTO / CONTACT):
JOSÉ CARLOS VÁSQUEZ SOTO

CORREO DE CONTACTO (CORREO DE CONTACTO / CONTACT EMAIL):
HPRINCESS@HOTELPRINCESSORENSE.COM

TELÉFONO (TELÉFONO / TELEPHONE):
+34 988 269 538

PÁXINA WEB (PÁGINA WEB / WEBSITE):
HTTPS:// WWW.HOTELPRINCESS.NET/