Casa da Cultura de Calvos de Randín

espazos formais

Casa da Cultura de Calvos de Randín

ENDEREZO (DIRECCIÓN / ADDRESS)
RÚA PORTOCELO 5, CP: 32644, CALVOS DE RANDÍN

TIPO DE ESTABLECEMENTO (TIPO DE ESTABLECIMIENTO/
FACILITY CATEGORY)
EDIFICIO PÚBLICO DE USO MUNICIPAL

CONCELLO (AYUNTAMIENTO / CITY HALL)
CONCELLO DE CALVOS DE RANDÍN

CONTACTO (CONTACTO / CONTACT):
ELISA

CORREO DE CONTACTO (CORREO DE CONTACTO / CONTACT EMAIL):
CONCELLO.CALVOSDERANDIN@EIDOLOCAL.ES

TELÉFONO (TELÉFONO / TELEPHONE):
+34 988 431 930

PÁXINA WEB (PÁGINA WEB / WEBSITE):
WWW.CALVOSDERANDIN.COM